Barcommissie

Samenstelling commissie:

  • Johan Geenen
  • Sandra Geenen (voorzitter)
  • Mia Moonen
  • Mary Van de Winkel

Taken:

  • zorgen voor een goed functioneren van de kantine d.m.v. bardiensten;
  • zorgdragen voor een op zorgvuldige wijze inkopen van de benodigde artikelen;
  • zorgdragen dat aan verplichtingen en richtlijnen m.b.t. gezondheid etc. van bezoekers wordt voldaan;
  • zorgdragen voor het schoonhouden van de gebouwen;
  • financiële verantwoording afleggen aan de penningmeester.

Contact: