Bestuur

Het bestuur van TC Weert bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB). Het DB bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het AB bestaat uit het DB aangevuld met de voorzitters van de diverse commissies.

Voorzitter:
Vacature
 

 

Secretaris:
Henrike Klein Ikkink
06-12170154
info@tcweert.nl
 

Penningmeester:
Roel Willems
06-42002289
penningmeester@tcweert.nl
 

Lid Barcommissie:
Sandra Geenen
0495-540986
sjm.geenen@gmail.com
 

Lid Jeugdcommissie:
Moniek Willems
06-21715500
moniekwillems@hotmail.com

 

Lid Technische Commissie:
Bas van Dooren
06-55755923
basvdooren@hotmail.com

 

Lid Parkcommissie:
Jos Thijs
0495-530936
wjmthijs@gmail.com

Lid Sponsorcommissie:
Jo van Eijk
06-53187422
jovaneijk@live.nl

Ledenadministratie:
Olof-Jan Buunk
0495-541415
ledenadministratie@tcweert.nl