Parkcommissie

Samenstelling commissie:

  • Piet Adriaens
  • Jo van Dijk
  • Marcel Kivits
  • Jos Thijs (voorzitter)

Taken:

  • toezicht houden op onderhoud van de tennisbanen, gebouwen (binnen en buiten) en groenvoorziening;
  • dagelijks onderhoud verzorgen van de banen en eventuele materialen;
  • bepalen wanneer de banen wel of niet gebruikt kunnen worden in verband met onderhoud, vrieskou, etc;
  • het laten opheffen van storingen, zowel binnen als van buiten het banencomplex en het aanschaffen van materialen, welke betrekking hebben op de tennisaccommodatie;
  • financiële verantwoording afleggen aan de penningmeester.

Contact: