Sponsorcommissie

Samenstelling commissie:

  • Jo van Eijk
  • René Thijssen

Taken:

  • sponsors werven en contacten onderhouden;
  • financiële verantwoording afleggen aan de penningmeester.

Contact: