Aanmelden nieuw lid

TC Weert heeft geen selectiebeleid ten aanzien van nieuwe leden. Dit betekent dat iedereen zich kan aanmelden; jeugd, senioren, dames en heren. Ervaring met de tennissport is niet relevant, alles kan geleerd worden!
De club heeft wel een maximum van 400 leden vastgesteld, onderverdeeld in maximaal 270 senioren en 130 junioren. Op dit moment is er nog ruim voldoende plaats voor nieuwe leden.

 • Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door het inschrijfformulier ingevuld en voorzien van een pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie. Nieuwe leden betalen behalve contributie tevens eenmalig inschrijfgeld.
 • Seniorleden tussen de 21 en 70 zijn naast contributie tevens een bardienstbijdrage verschuldigd. Die kan worden terugverdiend door het draaien van 2 bardiensten per jaar.
 • In de contributie zitten geen tennislessen inbegrepen, deze worden apart in rekening gebracht indien tennisles wordt gevolgd.
 • De betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso.
 • De ledenpas wordt op de jaarlijkse pasjesavonden in maart uitgereikt.
 • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur berekend en door de leden in de jaarvergadering vastgesteld.
 • Word je in de loop van het jaar lid, dan vindt er een reductie op de contributie en eventueel bardienstbijdrage plaats.

 

Contributie 2019:

  Lidmaatschap   Contributie

  6 t/m 17 jaar 

  € 50,-

  18 t/m 20

  € 132,-

  21 t/m 69 jaar

  € 132,- + 2 bardiensten à € 25

  70 jaar en ouder

  € 132,-

  Competitielid

  € 40,-

  Ouder-kind-lid

  € 20,-

  Niet-spelende leden

  € 20,- + 2 bardiensten* à € 25

 * Dit is afhankelijk van de situatie, naar oordeel van het bestuur.


Voor nieuwe leden die gedurende het jaar lid worden geldt dat:

 • indien ze vóór 1 juli lid worden ze 2 bardiensten verschuldigd zijn;
 • indien ze na 1 juli lid worden 1 bardienst verschuldigd zijn;
 • indien ze na 1 oktober lid worden geen bardienst verschuldigd zijn;
 • ze minimaal een contributie van € 20,00 betalen;
 • ze van de resterende contributie per maand voor de maanden oktober t/m maart 1/24 en voor de maanden april t/m september 1/8 betalen.

 

Inschrijfgelden nieuwe leden:

 • Senioren:  € 10,00
 • Junioren: € 7,00

Voor leden buiten Weert woonachtig (min. 50 km) geldt een reductie van € 35,00 op hun jaarcontributie + 1 bardienst.

 

Sleutel:
Een sleutel van het tennispark kan bij de secretaris worden verkregen tegen een borg van € 3,00. Bij inlevering wordt de borg terugbetaald.

 

Inschrijfformulier
Download hier het inschrijfformulier, vul het in en lever het met een pasfoto in bij de ledenadministratie. Inleveren kan ook digitaal. De pasfoto dan graag in jpg-formaat met een resolutie van minimaal 300 dpi.