Afmelden

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Leden dienen zich uiterlijk per 15 december schriftelijk af te melden bij de ledenadministratie, zodat het lidmaatschap niet meer voor een jaar verlengd wordt. Alleen afmelden bij de trainer wanneer je (zoon of dochter) stopt met tennissen is niet voldoende. De administratie van de tennislessen via TML is gescheiden van de ledenadministratie van de club. 

Bij afmelding dient de sleutel van het tennispark ingeleverd te worden bij de secretaris, waarbij de borg wordt geretourneerd.