Ereleden

De Algemene Ledenvergadering van TC Weert kan ereleden benoemen. Tevens kan aan leden de titel 'lid van verdienste' worden toegekend.

Ereleden TC Weert:
- Toon van de Akker
- Jac Gijsen
- Marcel Kivits 
- Jos Thijs
- Olof-Jan Buunk
- Jozef Nies †
​- Walter Stoks †

Leden van verdienste:
- Rob Smits
- Piet Adriaens