Regeling ziekte/blessure

Voor leden die gedurende een langere periode niet (kunnen) spelen geldt dat:

  • indien zij zich afmelden en aangeven het gehele jaar niet te kunnen spelen, dat zij € 20,00 contributie verschuldigd zijn + 2 bardiensten voor hun rekening dienen te nemen1. De ledenpas dient ingeleverd te worden bij de ledenadministrateur;
  • indien zij zich afmelden en minimaal 3 maanden niet kunnen spelen, betalen ze altijd € 20,00 contributie en krijgen ze een reductie op de resterende contributie per maand, van 1/24 voor de maanden oktober t/m maart en van 1/8 voor de maanden april t/m september. Ze dienen 2 bardiensten voor hun rekening te nemen1. De ledenpas dient te worden ingeleverd bij de ledenadministrateur.