Extra ALV i.v.m. voordracht nieuwe voorzitter

Na bijna 3 jaar zonder voorzitter te hebben gefunctioneerd, is het bestuur blij te kunnen melden dat we Huub Bosch bereid hebben gevonden voorzitter te worden van TC Weert. Het bestuur nodigt je daarom uit voor een extra Algemene Ledenvergadering waarop we Huub als kandidaat voor de bestuursvacature van voorzitter willen voordragen. Daarnaast willen we deze vergadering gebruiken om jullie bij te praten over de toekomst van het tennis in Weert en een terugkoppeling geven op de ledenenquête die we onlangs hebben gehouden. 

 

De ALV vindt plaats op dinsdag 29 oktober om 20.00 uur in ons clubhuis Paviljoen Spoorzicht, Fuutstraat 10 in Weert. 

 

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering 12 maart 2019 (bijlage)
4. Bestuursverkiezing
5. Toekomst tennis in Weert
6. Rondvraag
7. Sluiting

Wij hopen dat je het belang van deze vergadering inziet. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn tijdens deze vergadering, wil je dan zo vriendelijk zijn je af te melden bij het secretariaat (info@tcweert.nl)?