Parkcommissie zoekt uitbreiding

Ondanks dat veel leden helpen tijdens de halfjaarlijkse klusochtenden, is er door het hele jaar parkonderhoud nodig. De Parkcommissie zorgt daarvoor. De 5 mannen van de commissie kunnen extra handen daarom goed gebruiken. Wie meldt zich aan? Neem voor meer informatie contact op met Jan Hakkel.