Bardiensten

Coördinator bardiensten:
Mary van de Winkel, bardienst@tcweert.nl

Indeling:
De indeling hangt op het mededelingenbord in het paviljoen.

Bardienst:
De bar wordt gerund onder eigen beheer door de Barcommissie en leden van TC Weert. Alle seniorleden tussen 21 en 70 jaar zijn in principe verplicht 2 bardiensten per jaar te draaien. Seniorleden tussen 18 en 21, en van 70 jaar en ouder zijn vrijgesteld van bardienstbijdrage. Voor het betalen van de bardiensten wordt bij de contributienota van seniorleden tussen 21 en 70 jaar een bedrag van € 50,= in rekening gebracht boven op de contributie. Dit bedrag kan worden terugverdiend door het draaien van 2 bardiensten à € 25,=.

Het betalen van de bardienstbijdrage is voor elk lid verplicht, ongeacht of het lid wel of geen bardienst uitvoert. De bardiensten worden gepland door de Barcommissie. Men kan voor de bardiensten inschrijven op de jaarlijkse pasjesavond (zie agenda). Indien er te weinig inschrijvingen zijn en daardoor bardiensten onbemand worden, worden de resterende leden ingedeeld op de nog vrije avonden. Indien iemand die ingedeeld is niet kan, dient hij of zij zelf voor vervanging te zorgen, dit in overleg met de coördinator bardiensten. Het niet openen van de bar door een absente bardienst willen we ten koste van alles vermijden.

Instructies voor de bardienst ('hoe en wat') worden door de Barcommissie aan de bardiensten voor aanvang van hun bardienst meegedeeld. De bardienst wordt gevraagd 15 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn voor het
doornemen van de instructies.

Iemand die niet benaderd wordt voor een bardienst, kan zijn vergoeding niet terugvorderen. Het blijft de verantwoordelijkheid van het lid om zich tijdig te melden voor een bardienst, zoals hierboven is aangegeven. Ook nieuwe leden die gedurende het jaar lid worden, worden geacht zelf contact op te nemen met de coördinator bardiensten.