Bardiensten

Bardienstcoördinator:
Mary Van de Winkel ([email protected]).

Indeling:
De indeling van de bardiensten is online in te zien:
- met de KNLTB Club App (onder Diensten)
- of via mijn.knltb.club

Bardienstbijdrage:
De kantine wordt gerund onder eigen beheer door de Barcommissie en met de hulp van de leden van TC Weert. Alle seniorleden tussen 21 en 70 jaar zijn verplicht 2 bardiensten per jaar te draaien. Seniorleden tussen 18 en 21, en van 70 jaar en ouder zijn vrijgesteld van bardienstbijdrage. Voor het betalen van de bardiensten wordt bij de contributienota van seniorleden tussen 21 en 70 jaar een bedrag van € 50,= in rekening gebracht bovenop de contributie. Dit bedrag wordt terugverdiend door het draaien van 2 bardiensten à € 25,=.

Het betalen van de bardienstbijdrage is verplicht. Bardienstbijdrages zijn niet terug te vorderen. Het is de  verantwoordelijkheid van het lid om zich tijdig aan te melden voor een bardienst, zoals hieronder wordt uitgelegd. Ook nieuwe leden die gedurende het jaar lid worden, dienen zelf hun bardienst in te plannen.

Bardienst inplannen:
De leden dienen zelf hun bardiensten in te plannen, dit kan op twee manieren:
- met de KNLTB ClubApp kies Club → Diensten
- via website mijn.knltb.club

Indien iemand een aangemelde dienst onverhoopt niet kan uitvoeren, dan dient hij of zij zelf voor vervanging te zorgen, dit in overleg met de Bardienstcoördinator. Het niet openen van de bar door een absente bardienst willen we ten koste van alles vermijden.

Wanneer bardiensten niet tijdig geclaimd worden door leden die hun bardienstbijdrage willen terugverdienen, dan staat het de Barcommissie vrij om anderen de mogelijkheid te geven de betreffende bardienst te doen.

Uitvoering bardienst:
Instructies voor de bardienst ('hoe en wat') worden per e-mail door de bardienstcoördinator aan het lid dat staat ingepland voor een bardienst doorgegeven. Een nieuw lid krijgt de eerste keer dat hij bardienst doet persoonlijk uitleg van de bardienstcoördinator.

 

laatst gewijzigd 5 juni 2022