Contributie

Lidmaatschap en tarieven 2021

Contributie senioren

  Contributie Bardienstbijdrage Inschrijfgeld (eenmalig)  
Senior (regulier) 18 t/m 20 jaar € 135,00 geen € 10,00  
Senior (regulier) 21 t/m 69 jaar € 135,00 2x € 25,00   *) € 10,00  
Senior (regulier) 70 jaar en ouder € 135,00 geen € 10,00  
Senior (kennismaking) € 35,00 geen geen 3 maanden.
Senior (competitie voorjaar) € 40,00  geen geen  
Senior (competitie najaar) € 40,00  geen geen  
Senior (afstand) € 100,00 1x € 25,00   *) € 10,00 Woonachtig buiten Weert (min. 50 km).
Steunlid € 20,00 geen geen  

                                                                        *) bardienstbijdrage 2021 is komen te vervallen.

Contributie junioren

  Contributie Bardienstbijdrage Inschrijfgeld (eenmalig)  
Junior (regulier) 6 t/m 17 jaar € 51,50 geen € 7,00  
Junior (kennismaking) 6 t/m 17 jaar € 20,00 geen geen 3 maanden.
Junior (competitie voorjaar) € 40,00 geen geen  
Junior (competitie najaar) € 40,00  geen geen  

 

Informatie over lidmaatschappen

 • Seniorleden zijn leden die op 31 december van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn.
 • Seniorleden tussen de 21 en 70 zijn naast contributie tevens een bardienstbijdrage verschuldigd. Die wordt terugverdiend door het draaien van 2 bardiensten per jaar. Het draaien van bardienst is in principe voor alle seniorleden tussen de 21 en 70 jaar verplicht (leden die vrijwilligerswerk doen voor de club zijn vrijgesteld van het draaien van bardienst).
 • In de contributie zitten géén tennislessen inbegrepen, deze worden apart in rekening gebracht indien tennisles wordt gevolgd.
 • De betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso.
 • De ledenpas wordt op de jaarlijkse pasjesavonden in maart uitgereikt.
 • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur berekend en door de leden in de jaarvergadering vastgesteld.
 • Word je in de loop van het jaar lid, dan vindt er een reductie op de contributie en eventueel bardienstbijdrage plaats.


Instapmoment lidmaatschap
Voor nieuwe leden die gedurende het jaar lid worden geldt dat:

 • indien ze vóór 1 juli lid worden ze 2 bardiensten verschuldigd zijn;    **)
 • indien ze na 1 juli lid worden 1 bardienst verschuldigd zijn; **)
 • indien ze na 1 oktober lid worden geen bardienst verschuldigd zijn; **)
 • ze minimaal een contributie van € 20,00 betalen;
 • ze van de resterende contributie per maand voor de maanden oktober t/m maart 1/24 en voor de maanden april t/m september 1/8 betalen.
Lid per 1e maand Senioren Junioren  
Januari € 135,00 € 51,50  
Februari € 131,00 € 51,00  
Maart € 126,00 € 49,00  
April € 121,00 € 48,00  
Mei € 107,00 € 44,00  
Juni € 92,00 € 40,00  
Juli € 78,00 € 36,00  
Augustus € 64,00 € 32,00  
September € 49,00 € 28,00  
Oktober € 35,00 € 24,00  
November € 30,00 € 23,00  
December € 25,00 € 22,00  

**) bardienstbijdrage 2021 is komen te vervallen.

Opzegging lidmaatschap
Zonder opzegging voor 1 december van het lopende jaar wordt het lidmaatschap verlengd met het volledige volgende jaar. Opzegging lidmaatschap dient te allen tijde voor 1 december van enig jaar te geschieden middels een e-mail naar [email protected].

Competitielidmaatschap
Voor niet-leden die graag ingedeeld willen worden in een competitieteam van TC Weert, kunnen een lidmaatschap voor alleen de competitieperiode (voorjaar of najaar)  aangaan. Plaatsing in een competitieteam is afhankelijk van de beschikbaarheid in een team en is ter beoordeling aan de Technische of Jeugdcommissie.

Kennismakingslidmaatschap
Wil je eerst graag uitproberen of tennis iets voor je is of kijken of TC Weert de club is die bij je past? Dan kun je voordat je echt lid wordt eerst gebruik maken van het kennismakingslidmaatschap. Eenmalig kun je drie maanden lang het tennissen bij TC Weert uitproberen en daarna besluit je of je lid wordt. Je kunt op elk moment in het jaar starten met een kennismakingslidmaatschap. Besluit je daarna gewoon lid te worden, dan worden voor de rest van het seizoen de contributie naar rato berekend.

Voorwaarden kennismakingslidmaatschap

 • Duur 3 maanden.
 • Kan op ieder willekeurig moment in het jaar afgesloten worden.
 • Kan slechts één keer per persoon worden afgesloten.
 • Is inclusief KNLTB-lidmaatschap (i.v.m. digitaal afhangen en verzekering via de bond).
 • Geen bardienstverplichting en bardienstbijdrage (voor 21 t/m 69 jaar).
 • Recht op sleutel van het park.
 • Recht op deelname aan alle activiteiten die worden georganiseerd.
 • Mogelijkheid om aansluitend op het kennismakingslidmaatschap het lidmaatschap om te zetten in een volledig lidmaatschap volgens alle gebruikelijke voorwaarden (inschrijfgeld, bardienstbijdrage).

 

laatst gewijzigd 6 juni 2021