Opzeggen

Opzeggen lidmaatschap
Zonder opzegging voor 1 december van het lopende jaar wordt het lidmaatschap verlengd met het volledige volgende jaar. Opzegging lidmaatschap dient te allen tijde vóór 1 december van enig jaar te geschieden middels een e-mail naar [email protected].

 

laatst gewijzigd 13 juli 2022