Terug naar overzicht

Algemene Ledenvergadering

Clubhuis Tennisclub Weert
17-5-2022 20:00 - 17-5-2022 22:00

Aan alle leden van TC Weert,  

Algemene Ledenvergadering: 17 mei 2022
We nodigen je hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering van TC Weert die wordt gehouden op dinsdag 17 mei 2022 om 20.00 uur in “Paviljoen Spoorzicht” aan de Fuutstraat 10. De agenda vind je hieronder. Alle stukken bij de agenda van de ALV worden enkele dagen voorafgaand aan de ALV naar alle leden gemaild.   

Agenda Algemene Ledenvergadering 2022

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering 14 april 2021
 4. Vaststelling jaarverslag 2021
 5. Vaststelling financieel jaarverslag 2021 
  inclusief verslag Kascommissie
 6. Benoemen Kascommissie voor 2023
 7. Huldigen jubilarissen
 8. Afscheid commissieleden
 9. Bestuursverkiezing
 10. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement
 11. Begroting 2022 
  inclusief vaststelling contributie
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Wij hopen dat je het belang van deze vergadering inziet. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn tijdens deze vergadering, wil je dan zo vriendelijk zijn je af te melden bij het secretariaat ([email protected])?

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van TC Weert,

Henrike Klein Ikkink
Secretaris TC Weert 

Secretariaat TC Weert
Pimpelmeeshof 1
6005 JK Weert
[email protected]

  Terug naar overzicht